Fakta om Complet Pension

Ifølge lovgivningen skal vi orientere dig om en række forhold, før vi rådgiver dig, blandt andet om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser m.m. Så her er en række fakta:

Complet Pension er forsikringsformidler. Complet Pension er beliggende på Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge.

Vi er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. Tilladelse og registrering kan bekræftes i Finanstilsynets register, der kan findes på finanstilsynet.dk.

Complet Pension handler på vegne af pensionsselskabet Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237 samt Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Vi er kontraktligt forpligtet til udelukkende at benytte Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237 samt Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere Skandia og Forenede Gruppeliv udbyder, og rådgivningen sker på baggrund af en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Pensionsordningen samt forsikringsdækninger oprettes i

Skandia Link Livsforsikring A/S
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
CVR-nr. 20952237

Eventuel gruppelivsdækning oprettes i
Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Aflønning

Complet Pension modtager provision samt bonus fra Skandia for udført arbejde. I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

Ejerforhold og indflydelse

Complet Pension har ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i noget forsikringsselskab. Og ingen forsikringsselskaber har en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Complet Pension.

Klager over Complet Pension

Hvis du vil klage, har du mulighed for at klage til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.

TA-husets oplysninge

Afkast top 3 - en måned