Rådgivning om investering

Din pensionsopsparing har stor indflydelse på det liv, du kommer til at leve, når du forlader arbejdsmarkedet. Hvor mange penge du får at leve for, afhænger af, hvor meget du indbetaler, men i høj grad også af, hvad du får i afkast på din opsparing.

Skandia er uafhængig. Det betyder, at vi frit kan vælge de kapitalforvaltere og fonde, der giver det bedste afkast. Og fravælge dem, der ikke længere gør det godt nok. I sidste ende kommer det dig til gode i form af et højt, langsigtet afkast.

Opsparingsprodukter

Skandia Livscyklus
For dig, som vil have pengene investeret ud fra risikovillighed, men ikke selv vil bruge tid på at holde øje med investeringerne eller tilpasse risikoen undervejs. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer dig, så tilpasses risikoen helt automatisk til, hvor mange år der er til din pension.

Skandia Match
For dig, der ønsker løbende pleje af dine investeringer med det mål at give det bedste afkast over tid – uden selv at skulle finde de rigtige investeringer. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer dig. Herefter lader du vores eksperter om at opnå det bedst mulige afkast for dig.

Skandia Basic
For dig, som lægger vægt på lave investeringsomkostninger. Du ønsker samtidig at overlade investeringen af din pensionsopsparing til Skandias eksperter. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer til dig.

Skandia Safe
For dig, der ikke selv vil stå for investeringerne og lægger vægt på sikkerhed. Du vil være sikker på, at du som minimum har en opsparing (efter omkostninger, forsikringsdækninger, skatter mv.), som svarer til det beløb, du har indbetalt til din pensionsopsparing, når du når det aftalte pensionstidspunkt. Du vil også gerne have mulighed for at få en højere pensionsopsparing, hvis det går godt på finansmarkederne.

Skandia Link
For dig, som ønsker at tage stilling til dine investeringer og kan lægge din egen investeringsstrategi. Du kan frit vælge mellem alle Skandias fonde, når du sammensætter din personlige portefølje.

Afkast top 3 - en måned